top of page

Privacybeleid

Privacybeleid in het Pools

 

Dit privacybeleid beschrijft de regels voor het opslaan en verkrijgen van toegang tot gegevens op apparaten van gebruikers die de website gebruiken om elektronische diensten te verlenen door de beheerder, evenals de regels voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van gebruikers die vrijwillig zijn verstrekt via de tools die beschikbaar zijn op de website. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de Servicevoorwaarden, die de regels, rechten en plichten van gebruikers die de Service gebruiken, bepalen.

 

§1 Definities Service - de internetdienst "TINI GADGETS" die actief is op het adres https://www.tinigadgets.com/ Externe service - websites van partners, dienstverleners of afnemers die samenwerken met de beheerder Beheerder van de service / gegevens - De beheerder van de service en de gegevens (hierna de beheerder genoemd) is TiNi Gadgets, gevestigd op Postbus 5140 AL Waalwijk Nederland, die elektronische diensten verleent via de Service. Gebruiker - een natuurlijk persoon voor wie de beheerder elektronische diensten verleent via de Service. Apparaat - een elektronisch apparaat met bijbehorende software waarmee de gebruiker toegang heeft tot de Service Cookies - tekstgegevens verzameld in de vorm van bestanden die op het apparaat van de gebruiker zijn geplaatst AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Persoonsgegevens - informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name op basis van een identificator zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon Verwerking - betekent een bewerking of een reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, afstemming of combinatie, beperking, wissen of vernietigen; Beperking van verwerking - betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken Profilering - betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. Toestemming - toestemming van de betrokkene betekent een vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens in de vorm van een verklaring of een duidelijke actieve handeling Inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens - betekent een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens Pseudonimisering - betekent het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld Anonimisering - Anonimisering van gegevens is een onomkeerbaar proces van gegevensbewerking dat persoonsgegevens vernietigt / overschrijft, waardoor identificatie of koppeling van een specifieke record aan een specifieke gebruiker of natuurlijke persoon wordt voorkomen.

 

§2 Functionaris voor gegevensbescherming Op basis van artikel 37 van de AVG heeft de beheerder geen functionaris voor gegevensbescherming aangewezen. Voor zaken met betrekking tot de verwerking van gegevens, inclusief persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de beheerder.

§3 Soorten Cookies Interne cookies - bestanden geplaatst en gelezen vanaf het apparaat van de gebruiker door het informatiesysteem van de dienst Externe cookies - bestanden geplaatst en gelezen vanaf het apparaat van de gebruiker door informatiesystemen van externe diensten. Scripts van externe diensten die cookies op apparaten van gebruikers kunnen plaatsen, zijn bewust geplaatst in de dienst via scripts en services die beschikbaar zijn gesteld en geïnstalleerd in de dienst Sessiecookies - bestanden geplaatst en gelezen vanaf het apparaat van de gebruiker door de dienst tijdens één sessie van dat apparaat. Na het beëindigen van de sessie worden de bestanden van het apparaat van de gebruiker verwijderd. Permanente cookies - bestanden geplaatst en gelezen vanaf het apparaat van de gebruiker door de dienst tot ze handmatig worden verwijderd. Bestanden worden niet automatisch verwijderd na het beëindigen van de sessie van het apparaat, tenzij de configuratie van het apparaat van de gebruiker is ingesteld op het verwijderen van cookiebestanden na het beëindigen van de sessie van het apparaat.

 

§4 Veiligheid van gegevensopslag Mechanismen voor het opslaan en lezen van cookiebestanden - Mechanismen voor het opslaan, lezen en uitwisselen van gegevens tussen cookiebestanden die op het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen en de dienst worden uitgevoerd via ingebouwde mechanismen van webbrowsers en staan niet toe dat andere gegevens van het apparaat van de gebruiker of van andere bezochte websites worden gedownload, inclusief persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie. Het is ook praktisch onmogelijk om virussen, Trojaanse paarden en andere wormen op het apparaat van de gebruiker te plaatsen. Interne cookies - de door de beheerder gebruikte cookiebestanden zijn veilig voor gebruikersapparaten en bevatten geen scripts, inhoud of informatie die de veiligheid van persoonlijke gegevens of het apparaat van de gebruiker in gevaar kan brengen. Externe cookies - De beheerder onderneemt alle mogelijke acties om partners van de service te verifiëren en te selecteren in het kader van de veiligheid van gebruikers. De beheerder werkt samen met bekende, grote partners met wereldwijd vertrouwen. Hij heeft echter geen volledige controle over de inhoud van cookiebestanden afkomstig van externe partners. De beheerder is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van cookiebestanden, hun inhoud en het in overeenstemming met de licentie gebruiken van geïnstalleerde scripts van externe services, voor zover toegestaan door de wet. Een lijst met partners is te vinden in het privacybeleid. Cookiebeheer De gebruiker kan op elk moment zelf instellingen wijzigen met betrekking tot het opslaan, verwijderen en toegang verkrijgen tot opgeslagen cookiebestanden door elke website. Informatie over het uitschakelen van cookiebestanden in de populairste computerbrowsers is beschikbaar op de website: hoe cookies uit te schakelen of bij een van de aangegeven providers: Beheer van cookiebestanden in Chrome-browser Beheer van cookiebestanden in Opera-browser Beheer van cookiebestanden in Firefox-browser Beheer van cookiebestanden in Edge-browser Beheer van cookiebestanden in Safari-browser Beheer van cookiebestanden in Internet Explorer 11-browser

§5 Doelen waarvoor cookies worden gebruikt Verbetering en vereenvoudiging van de toegang tot de dienst Personalisatie van de dienst voor gebruikers Mogelijkheid tot inloggen op de dienst Marketing, remarketing op externe websites Advertentieserverdiensten Affiliate-diensten Statistieken bijhouden (gebruikers, bezoekersaantallen, soorten apparaten, bandbreedte, etc.) Levering van multimediadiensten Levering van sociale diensten

 

§6 Doelen van de verwerking van persoonsgegevens Persoonlijke gegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt, worden verwerkt voor een van de volgende doeleinden: Uitvoering van elektronische diensten: Registratie- en accountbeheerdiensten voor gebruikers in de dienst en daarmee verband houdende functionaliteiten Nieuwsbriefdiensten (inclusief verzending van reclame-inhoud na toestemming) Diensten voor het reageren op / leuk vinden van berichten in de dienst zonder dat registratie vereist is Diensten voor het delen van inhoudinformatie die in de dienst is geplaatst op sociale netwerken of andere websites. Communicatie van de beheerder met gebruikers over zaken met betrekking tot de dienst en gegevensbescherming Verzekering van het rechtmatige belang van de beheerder Anoniem en automatisch verzamelde gebruikersgegevens worden verwerkt voor een van de volgende doeleinden: Statistieken bijhouden Remarketing Serveren van advertenties die zijn afgestemd op de voorkeuren van gebruikers Ondersteuning van affiliatieprogramma's Verzekering van het rechtmatige belang van de beheerder

 

§7 Cookies van externe diensten De beheerder van de dienst maakt gebruik van JavaScript-scripts en webcomponenten van partners die hun eigen cookies op het apparaat van de gebruiker kunnen plaatsen. Houd er rekening mee dat u in de instellingen van uw browser zelf kunt beslissen over toegestane cookies die door afzonderlijke websites kunnen worden gebruikt. Hieronder staat een lijst met partners of hun services geïmplementeerd in de dienst die cookies kunnen plaatsen: Multimediadiensten: YouTube Sociale / verbonden diensten: (Registratie, inloggen, inhoud delen, communicatie, etc.) Twitter Facebook Google+ Nieuwsbriefdiensten: MailChimp Advertentieserverdiensten en affiliatenetwerken: MyLead Statistieken bijhouden: Google Analytics Diensten geleverd door derden vallen buiten de controle van de beheerder. Deze entiteiten kunnen op elk moment hun servicevoorwaarden, privacybeleid, doelen voor gegevensverwerking en cookiegebruik wijzigen.

 

§8 Soorten verzamelde gegevens De dienst verzamelt gegevens over gebruikers. Een deel van de gegevens wordt automatisch en anoniem verzameld, en een deel van de gegevens betreft persoonlijke gegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt tijdens het aanmelden voor specifieke diensten die door de dienst worden aangeboden. Automatisch en anoniem verzamelde gegevens: IP-adres Browser type Schermresolutie Bij benadering locatie Bezochte pagina's van de dienst Tijd doorgebracht op een specifieke pagina van de dienst Besturingssysteem type Vorige pagina URL Verwijzende pagina URL Browser taal Internet snelheid Internet service provider Gegevens verzameld tijdens registratie: Voornaam / achternaam / pseudoniem Gebruikersnaam E-mailadres IP-adres (automatisch verzameld) Gegevens verzameld tijdens inschrijving voor nieuwsbriefdienst: Voornaam / achternaam / pseudoniem E-mailadres IP-adres (automatisch verzameld) Gegevens verzameld tijdens het plaatsen van een reactie: Voornaam en achternaam / pseudoniem E-mailadres Websiteadres (URL) IP-adres (automatisch verzameld) Een deel van de gegevens (zonder identificerende gegevens) kan worden opgeslagen in cookiebestanden. Een deel van de gegevens (zonder identificerende gegevens) kan worden doorgegeven aan een statistische dienstverlener.

§9 Toegang tot persoonsgegevens door derden In principe is de enige ontvanger van persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt, de beheerder. Gegevens die worden verzameld in het kader van de verleende diensten worden niet doorgegeven of verkocht aan derden. Toegang tot gegevens (meestal op basis van een verwerkingsovereenkomst) kan worden verleend aan entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de infrastructuur en de benodigde diensten voor het beheer van de dienst, zoals: Hostingbedrijven die hostingdiensten of gerelateerde diensten leveren aan de beheerder Bedrijven die de nieuwsbriefdienst verzorgen namens de beheerder Overdracht van persoonsgegevens - Nieuwsbriefdienst De beheerder maakt gebruik van de diensten van een derde partij - MailChimp, voor het leveren van de nieuwsbriefdienst. Gegevens die worden ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt op de externe website van deze dienstverlener. Let op: de genoemde partner kan zijn privacybeleid wijzigen zonder toestemming van de beheerder. Overdracht van persoonsgegevens - Hostingdiensten, VPS of Dedicated Servers Voor het beheer van de dienst maakt de beheerder gebruik van de diensten van een externe hostingprovider, VPS of Dedicated Servers - Aliexpress. Alle gegevens die worden verzameld en verwerkt op de website worden opgeslagen en verwerkt in de infrastructuur van de serviceprovider binnen de grenzen van de Europese Unie. Het is mogelijk dat deze gegevens toegankelijk zijn als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het personeel van de serviceprovider. De toegang tot deze gegevens wordt geregeld door een overeenkomst tussen de beheerder en de serviceprovider.

 

§10 Wijze van verwerking van persoonsgegevens Persoonsgegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt: Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie overgedragen, tenzij ze zijn gepubliceerd als gevolg van individuele acties van de gebruiker (bijv. het plaatsen van een opmerking of bericht), waardoor de gegevens beschikbaar worden voor elke persoon die de website bezoekt. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming (profilering). Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Anonieme gegevens (zonder persoonsgegevens) die automatisch worden verzameld: Anonieme statistische gegevens die geen persoonsgegevens bevatten, worden door de beheerder voor onbepaalde tijd bewaard om de statistieken van de website bij te houden.

 

§11 Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens De website verzamelt en verwerkt gegevens van gebruikers op basis van: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) art. 6 lid 1 sub a de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden art. 6 lid 1 sub b verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen art. 6 lid 1 sub f verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij Wet van 10 mei 2018 inzake de bescherming van persoonsgegevens (Publicatieblad 2018, nr. 1000) Wet van 16 juli 2004 betreffende telecommunicatie (Publicatieblad 2004, nr. 171, blz. 1800) Wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten (Publicatieblad 1994, nr. 24, blz. 83)

 

§12 Periode van verwerking van persoonsgegevens Persoonsgegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt: In principe worden deze persoonsgegevens alleen bewaard voor de periode van het verlenen van de dienst binnen de website door de beheerder. Ze worden verwijderd of geanonimiseerd binnen 30 dagen na het beëindigen van de dienstverlening (bijv. het verwijderen van een geregistreerd gebruikersaccount, uitschrijven van de nieuwsbrief, enz.). Een uitzondering hierop is een situatie waarin verdere verwerking van deze gegevens noodzakelijk is ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de beheerder. In een dergelijke situatie zal de beheerder de gegevens bewaren vanaf het moment dat het verzoek tot verwijdering door de gebruiker wordt ingediend, maar niet langer dan 3 jaar in het geval van schending of verdenking van schending van de voorwaarden van de website door de gebruiker. Anonieme gegevens (zonder persoonsgegevens) die automatisch worden verzameld: Anonieme statistische gegevens die geen persoonsgegevens bevatten, worden door de beheerder voor onbepaalde tijd bewaard om de website statistieken bij te houden.

§13 Gebruikersrechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

De Dienst verzamelt en verwerkt gegevens van Gebruikers op basis van:

Recht op toegang tot persoonsgegevens Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, uitgeoefend op verzoek ingediend bij de Beheerder.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens Gebruikers hebben het recht om van de Beheerder onverwijld rectificatie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens of om ontbrekende persoonsgegevens aan te vullen, uitgeoefend op verzoek ingediend bij de Beheerder.

Recht om persoonsgegevens te wissen Gebruikers hebben het recht om van de Beheerder onverwijld verwijdering van persoonsgegevens te verlangen, uitgeoefend op verzoek ingediend bij de Beheerder. In geval van gebruikersaccounts houdt verwijdering in dat gegevens worden geanonimiseerd om identificatie van de Gebruiker mogelijk te maken. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de uitvoering van het verzoek tot verwijdering van gegevens op te schorten ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van de Beheerder (bijvoorbeeld wanneer de Gebruiker de Algemene Voorwaarden heeft geschonden of gegevens zijn verkregen als gevolg van correspondentie).

Voor de Nieuwsbriefdienst heeft de Gebruiker de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens zelf te verwijderen door gebruik te maken van de link die in elke verzonden e-mail staat.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens Gebruikers hebben het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens in de gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG, waaronder het betwisten van de juistheid van persoonsgegevens, uitgeoefend op verzoek ingediend bij de Beheerder.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens Gebruikers hebben het recht om van de Beheerder de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, uitgeoefend op verzoek ingediend bij de Beheerder.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in gevallen zoals uiteengezet in artikel 21 van de AVG, uitgeoefend op verzoek ingediend bij de Beheerder.

Recht om een klacht in te dienen Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens.

§14 Contact met de Beheerder

U kunt contact opnemen met de Beheerder via een van de volgende methoden: Postadres - TINI GADGETS, Postbus 5140 AL Waalwijk Nederland E-mailadres - tini_gadets@wp.pl Telefonisch contact - +31 612-996-852 Contactformulier - beschikbaar op het adres: /kontakt

 

§15 Vereisten van de Dienst

Het beperken van het opslaan en de toegang tot cookiebestanden op het apparaat van de Gebruiker kan leiden tot het niet goed functioneren van sommige functies van de Dienst. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van functies van de Dienst als de Gebruiker op enigerlei wijze de mogelijkheid tot opslaan en lezen van cookiebestanden beperkt.

 

§16 Externe Links

In de Dienst - in artikelen, posts, berichten of opmerkingen van Gebruikers kunnen koppelingen naar externe websites staan waarmee de eigenaar van de website niet samenwerkt. Deze koppelingen en de pagina's of bestanden eronder kunnen gevaarlijk zijn voor uw apparaat of een bedreiging vormen voor de veiligheid van uw gegevens. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud buiten de Dienst.

§17 Wijzigingen in het Privacybeleid

De Beheerder behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen zonder de Gebruikers te informeren over het gebruik en de verwerking van anonieme gegevens of het gebruik van cookiebestanden. De Beheerder behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens op elk moment te wijzigen. Gebruikers die een gebruikersaccount hebben of zijn ingeschreven voor de nieuwsbrief worden hierover per e-mail geïnformeerd binnen 7 dagen na wijziging van de bepalingen. Het voortgezette gebruik van de diensten houdt in dat de Gebruikers de wijzigingen in het Privacybeleid hebben gelezen en geaccepteerd. Als een Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, heeft hij/zij de verplichting om zijn/haar account van de Dienst te verwijderen of zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De wijzigingen in het Privacybeleid worden gepubliceerd op deze subpagina van de Dienst. De wijzigingen in het Privacybeleid treden in werking op het moment van publicatie.

bottom of page